Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup timera”" z dnia 2012-10-12 dotyczący oferta realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-10-12
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup timera”

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup timera”

O.525.18.2012

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup timera” zgłoszona przez Stowarzyszenie Panzer Suwałki, ul. Jana Pawła II 8/9 , 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 19 października 2012 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Data modyfikacji: 2012-10-12

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2012-10-12