Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-09-13
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z dnia 13.09.2012

ZPS.525.3.2012

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1

Fundacja „Prometeusz”

Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym pn. Spotkania małe i duże – pozalekcyjne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

5.484 zł

X

Razem

5.484 zł

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-09-13

Data modyfikacji: 2012-09-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-09-13