Informacja "Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym pn. Spotkania małe i duże – pozaszkolne zajęcia psy

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-09-05
Tytuł Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym pn. Spotkania małe i duże – pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

ZPS. 525.3.2012                                                                                  Suwałki, 2012.09.05

 

            Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym pn.  Spotkania małe i duże – pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży zgłoszona przez Fundację „Prometeusz”
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 12 września 2012 r. pocztą elektroniczną na adres mwawrzyniak@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-09-05

Data modyfikacji: 2012-09-05

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-09-05