Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-08-17
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

O.525.16.2012

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.     

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Turniej drużyn Puszczańskich 2012 Organizacji Harcerzy ZHR

1.000,00

X

Razem

1.000,00

 

 

 

 

Suwałki, 17 sierpnia 2012 r.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-08-17

Data modyfikacji: 2012-08-17

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-08-17