Informacja "Wynik drugiego naboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2012 r. zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i tr

Dotyczy Wynik drugiego naboru ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-08-13
Tytuł Wynik drugiego naboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2012 r. zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 107, poz. 1220)

 

 

O.526.13.2012

 

 

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie

Opinia komisji
o ofercie

Przyznana dotacja w zł

1

O.526.14.1.2012

Suwalski Klub Sportowy „Wigry”

Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży

Pozytywna

75 000,00

 

 

 

 

Suwałki, 13 sierpnia 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-08-17

Data modyfikacji: 2012-08-17

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-08-17