Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-07-18
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
O.525.12.2012
 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.       

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

Organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży II

10.000,00 zł

X

Razem

10.000,00 zł

 
 

Suwałki, 18 lipca 2012 r.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-07-20

Data modyfikacji: 2012-07-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-07-20