Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-06-28
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

O.525.9.2012

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.     

Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” Białystok

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej
IV Suwalskiego Maratonu MTB
 „W Krainie Ozów” z cyklu Maratony Kresowe

5.000,00

X

Razem

5.000,00

 

 

 

Suwałki, 26 czerwca 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-06-28

Data modyfikacji: 2012-06-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-06-28