Informacja "Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych itp. pn. Zdrowa rodzina warunkiem normalnego życi

Dotyczy Oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-05-25
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych itp. pn. Zdrowa rodzina warunkiem normalnego życia

ZPS. 525.2.2012                                                                                  Suwałki, 2012.05.25

 

 

            Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego: Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym np. poprzez dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek
trzeźwościowych itp. pn. Zdrowa rodzina warunkiem normalnego życia
zgłoszona
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 4 B,
16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 01 czerwca 2012 r. pocztą elektroniczną na adres mwawrzyniak@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-05-25

Data modyfikacji: 2012-05-25

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-05-25