Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-05-18
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

O.525.8.2012

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.     

Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach

Udział suwalskich zawodników sumo w 2012 r. [w zawodach sportowych]

2.974,00 zł

X

Razem

2.974,00 zł

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-05-18

Data modyfikacji: 2012-05-18

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-05-18