Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział suwalskich zawodników sumo w 2012 r. [w zawodach sportowych]”" z dnia 2012-05-09 dotyczący oferta realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-05-09
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział suwalskich zawodników sumo w 2012 r. [w zawodach sportowych]”

O.525.8.2012

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział suwalskich zawodników sumo w 2012 r. [w zawodach sportowych]” zgłoszona przez Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach, ul Szpitalna 66, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 16 maja 2012 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

Suwałki, 9 maja 2012 r.

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-05-09