Informacja "Oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Jam Żołnierz z Suwałk …” – stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie z okresu międzywojennego do lat współczesnych" z dnia 2012-04-27 dotyczący oferty realizacji zadania public

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-04-27
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Jam Żołnierz z Suwałk …” – stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie z okresu międzywojennego do lat współczesnych

Oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Jam Żołnierz z Suwałk …” – stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie z okresu międzywojennego do lat współczesnych

 

            Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania pn. ,,Jam Żołnierz z Suwałk …” – stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie z okresu międzywojennego do lat współczesnych, złożoną  23 kwietnia 2012 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny, ul. Wojska Polskiego 40, 16-400 Suwałki.

 

            Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 powyższej ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedłożonej oferty w terminie do 2 maja 2012 roku drogą mailową na adres – ktp@um.suwalki.pl lub pocztową na adres – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

 

Suwałki, 26.04.2012 r.

 

  

Załącznik:

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie projektów kulturalnych i artystycznych związanych z ważnymi dla miasta rocznicami i jubileuszami w tym szczególnie z obchodami 300 – lecia Suwałk oraz 170 – rocznicy urodzin Marii Konopnickiej.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-04-27