Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2012 roku. " z dnia 2012-03-21 dotyczący wyników otwartego ko

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert
Data wydania 2012-03-21
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2012 roku.
 
1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:
 
lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1
Polski Związek Głuchych Specjalistyczna Poradnia Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
0
z przyczyn merytorycznych
2
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem
5 000
3
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Ofertę uwzględniono w zadaniu Nr 3
4
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
4 000
 
2.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży:
 
 lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
4 000
 
3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowego stylu życia:
lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
 5 000
z uwzględnieniem oferty złożonej na zadanie Nr 1
2
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
       0
z przyczyn formalnych i merytorycznych
3
Polski Związek Głuchych
4 800
4
Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”
 
5 000
5
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO MIEJSKIE
 
6 950
6
Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”
 
7 750
7
Polski Czerwony Krzyż
10 000
8
Polski Związek Głuchych Specjalistyczna Poradnia Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
0
z przyczyn merytorycznych
9
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 
4 000
10
Fundacja Żyć Nie Umierać
5 500
11
Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „Bobry”
0
z przyczyn formalnych
 
 
 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-03-21