Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy Informacji o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2012-03-02
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


O.525.3.2012

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.       

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

Organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży

10.000,00

X

Razem

10.000,00

 

Suwałki, 28 lutego 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Data modyfikacji: 2012-03-02

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-03-02