Informacja "Oferta realizacji zadania publicznego pn. Podmiejski Klub FADOMIAKÓW" z dnia 2012-02-17 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-02-17
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego pn. Podmiejski Klub FADOMIAKÓW

ZPS. 525.1.2012        

Suwałki, 2012.02.17

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Podmiejski Klub FADOMIAKÓW zgłoszona przez Fundację „Prometeusz” w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 24 lutego 2012 r. pocztą elektroniczną na adres
mwawrzyniak@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-02-17

Data modyfikacji: 2012-02-17

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-02-17