Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert" z dnia 2011-10-18 dotyczący udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych.
Data wydania 2011-10-18
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)

 

O.525.10.2011

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej
4.900,00

 

 

Suwałki, 18 października 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-10-19

Data modyfikacji: 2011-10-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-10-19