Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Data wydania 2011-10-10
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) we wrześniu i październiku 2011 r.

O.525.9.2011

 

 

Lp.
Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę
Numer oferty
Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie
Przyznana dotacja
1

Uczniowski Klub Żeglarski „GROT”
w Suwałkach

O.525.6.2011

Regaty Żeglarskie o Puchar Karola Jabłońskiego

4 000,00
2

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”

O.525.7.2011

V i VI Runda Kartingowych Mistrzostw Strefy Centralno-Wschodniej

3 984,00
3

Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”
w Suwałkach

O.525.8.2010

Popularyzacja unihokeja
w Suwałkach. Udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Suwałkach w zawodach Ekstraligi Unihokeja Seniorów 2011/2012, rundzie zasadniczej

7 000,00
4

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Abecadło”

O.525.9.2011

Treningi koszykówki przygotowujące młodzież i dorosłych do turniejów

150,00
X
X
X
Razem
15 134,00


Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-10-12

Data modyfikacji: 2011-10-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-10-12