Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej”" z dnia 2011-10-10 dotyczący oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej”

Dotyczy oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej”
Data wydania 2011-10-10
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej”

 

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej”

 

 

O.525.10.2011

 

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie piłki siatkowej” zgłoszona przez Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki, ul. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 17 października 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 


Suwałki, 10 października 2011 r.

 

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-10-10

Data modyfikacji: 2011-10-10

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-10-10