Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Regaty żeglarskie o Puchar Karola Jabłońskiego”" z dnia 2011-09-07 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego pn. „Regaty żeglarskie o Puchar Karola Jabłońskiego”
Data wydania 2011-09-07
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Regaty żeglarskie o Puchar Karola Jabłońskiego”

 

O.525.6.2011

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Regaty żeglarskie o Puchar Karola Jabłońskiego” zgłoszona przez Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” w Suwałkach,
ul. Zastawie 38A, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 14 września 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, 7 września 2011 r.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-09-07

Data modyfikacji: 2011-09-07

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-09-07