Informacja z dnia 2011-06-15 dotyczy "oferta realizacji zadania publicznego pn. Udział w Półfinałach Mistrzostw Polski „Playarena” w piłce nożnej w Gryfinie"

Dotyczy oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2011-06-15
Tytuł oferta realizacji zadania publicznego pn. Udział w Półfinałach Mistrzostw Polski „Playarena” w piłce nożnej w Gryfinie

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Półfinałach Mistrzostw Polski „Playarena” w piłce nożnej w Gryfinie” zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy Biało-Niebiescy’76, ul. Nowomiejska 22/25, 16-400 Suwałki.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 22 czerwca 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.


Suwałki, 15 czerwca 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-06-15

Data modyfikacji: 2011-06-15

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-06-15