Informacja z dnia 2011-06-14 dotyczący "Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego popularyzującego piłkę siatkową”.

Dotyczy Oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2011-06-14
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego popularyzującego piłkę siatkową”

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego popularyzującego piłkę siatkową” zgłoszona przez Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki, ul. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 21 czerwca 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

Suwałki, 14 czerwca 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-06-14