Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy udzielenia wsparcia.
Data wydania 2011-05-19
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

O.525.3.2011

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych
1.       
Suwalski Klub Badmintona

Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców

3.690,00

2.       
Suwalski Klub Badmintona

Wydanie publikacji popularyzującej informacje o trzech dyscyplinach sportu uznanych w Suwałkach
za wiodące

5.000,00

3.       

Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” Białystok

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Trzeciego Suwalskiego Kolarskiego Maratonu MTB

5.000,00

X

Razem

13.690,00

 

Suwałki, 18 maja 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Data modyfikacji: 2011-05-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-19