Informacja "Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Trzeciego Suwalskiego Kolarskiego maratonu MTB”" z dnia 2011-04-19 dotyczący realizacji zadania publicz

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2011-04-19
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Trzeciego Suwalskiego Kolarskiego maratonu MTB”
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Trzeciego Suwalskiego Kolarskiego maratonu MTB”
 
 
O.525.3.2011
 
 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej Trzeciego Suwalskiego Kolarskiego maratonu MTB” zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 26 kwietnia 2011r.pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
 
 
Suwałki, 19 kwietnia 2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:
1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-04-19

Data modyfikacji: 2011-04-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-19