Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku." z dnia 2011-03-21 dotyczący wyników otwartego ko

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2011-03-21
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku.
Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu

ochrony i promocji zdrowia

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

na rzecz mieszkańców Suwałk w 2011 roku.
 
 

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:

 
lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

1 000
2

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

4 500
3

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

3 000
4

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

3 000
5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2 500
 

2.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży:

 
 lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

4 000
 

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej

i promocji zdrowego stylu życia:

lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

a)      0

b)      0

2
Polski Związek Głuchych
4 000
3.

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”

 
4 000
4.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO MIEJSKIE

 
6 000
5

Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”

 
8 000
6
Polski Czerwony Krzyż
3 000
7

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

 
2 000
8

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 
4 000
9

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

 
0
10
Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
0
11

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 
1 000
12

Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „Bobry”

 
2 000
13

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

 
5 000
14

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

 
3 000
 
 
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-03-22

Data modyfikacji: 2011-03-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-03-22