Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców”" z dnia 2011-03-08 dotyczący Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w I

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2011-03-08
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców”

 

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów
i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców”

 Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców” zgłoszona
przez
Suwalski Klub Badmintona, ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 15 marca 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 


W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Data wytworzenia: 2011-03-08

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-03-08

Data modyfikacji: 2011-03-09

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-03-08