Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku" z dnia 2011-02-09 dotyczący wyników otwartego konkursu.

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2011-02-09
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku

 

 

Lp.

 

 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadania

 

Kwota otrzymanej dotacji

 

 

1.

 

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                          w Suwałkach

 

 

,,Organizowanie pomocy oraz  ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone  są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach"

 

 

17 600,00 zł

 

 

2.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego  w Suwałkach

 

 

 

,,Młodzieżowa Szkoła Ratownictwa"

 

 

2 400,00 zł

 

3.

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze,

Oddział w Suwałkach

 

 

Suwalskie Spotkania Turystyczne ,,II Szkoła Żeglowania”

 

 

1 500,00 zł

 

4.

 

 

,,XIII Lato na rowerze  z PTTK”

 

1 400,00 zł

 

5.

 

 

,,Jesienny Rajd Rowerowy z PTTK”

 

 

900,00 zł

 

 

6.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów,                     Zarząd Okręgowy w Suwałkach

 

 

 

,,Zakończenie lata 2011 - wycieczka szlakiem tatarskim”

 

 

1 600,00 zł

 

7.

 

Fundacja ,,Miasto"

w Suwałkach

 

 

,,Wolontariat na rzecz ochrony krajobrazu                     kulturowego Suwałk”

 

3 000,00 zł

 

 

8.

 

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca                              im. Tadeusza Lutostańskiego                     w Suwałkach

 

 

 

Rajdy turystyczne 2011 ,,Wędruj z nami cały rok"

 

 

 

3 800,00 zł

 

 

9.

 

Polski Związek Niewidomych                Okręg Podlaski

w Białymstoku,                             Koło Terenowe w Suwałkach

 

 

 

,,Turystyka krajoznawcza osób niewidomych                          i słabowidzących z miasta Suwałki"

 

 

4 100,00 zł

 

 

10.

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze,            Oddział w Suwałkach

 

 

 

,,39. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej                    Turystyczno – Krajoznawczy PTTK.                                Eliminacje w województwie podlaskim”

 

 

 

0,00 zł

 

11.

 

 

,,Organizacja szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych po województwie podlaskim”

 

 

5 000,00 zł

 

 

 

Suwałki, 9.02.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku

 

 

Lp.

 

 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadania

 

Kwota otrzymanej dotacji

 

 

1.

 

 

Augustowsko-Suwalskie          Towarzystwo Naukowe              w Suwałkach

 

 

Biblioteka Rocznika Augustowsko- Suwalskiego                            ,,Od Wigier do Huty. Dzieje dóbr wigierskich"                    pod redakcją Macieja Kotowicza

 

 

7 000,00 zł

 

 

2.

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne ,,Bibliofil"

w Suwałkach

 

 

,,I wracam między dawno zapomnianych ludzi" –                   Czesław Miłosz 

 

 

3 000,00 zł

 

 

3.

 

 

Stowarzyszenie                        ,,Pomoc Dzieciom"                            w Suwałkach

 

 

 

,,Udział dzieci i młodzieży w konkursach piosenki”

 

 

 

4 000,00 zł

 

 

4.

 

 

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej                            ,,Nie Po Drodze" w Żyrwinach

 

 

 

,,Festiwal Sztuki dla Najmłodszych"

 

 

3 000,00 zł

 

 

5.

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego,

Oddział Suwałki

 

 

 

,,Impresje twórcze dzieci i młodzieży"

 

 

3 000,00 zł

 

 

6.

 

 

 Fundacja ,,Bielecki Art"

w Krakowie

 

 

,,Bajkowe Melodie"

 

0,00 zł

 

 

7.

 

 

Fundacja ,,Miasto"

w Suwałkach

 

 

,,Znaki firmowe” -  mini-festiwal                                         polskiej literatury najnowszej

 

 

0,00 zł

 

8.

 

 

Fundacja ,,Źródło"

w Suwałkach

 

 

,,Mandala – ginąca kultura Tybetu w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z Suwałk"

 

0,00 zł

 

 

9.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ,,Musica Sacra”

w Białymstoku

 

 

Spotkania młodzieży kulturalnej na styku                        ,,Mazowsze – Podlaskie – Pogranicze”

 

 

0,00 zł

 

 

10.

 

 

Kościół Zielonoświątkowy,

Zbór ,,Chrześcijańska Społeczność" w Suwałkach

 

 

Wystawienie spektaklu ,,Hairetikos –                                           czyli zdolny  do wyboru"

 

 

2 000,00 zł

 

 

11.

 

 

Centrum Aktywności  Społecznej ,,Pryzmat”

w Suwałkach

 

 

9. Objazdowy Festiwal Filmowy ,,Watch docs.                      Prawa człowieka w filmie” Suwałki 2011

 

 

2 600,00 zł

 

 

 

12.

 

 

Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe                       w Suwałkach

 

 

,,Życie religijne w Suwałkach w XIX i XX wieku.                  Sesja popularnonaukowa "

 

5 000,00 zł

 

 

13.

 

 

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej                            ,,Nie Po Drodze"

w Żyrwinach

 

 

 

,,6. Suwalskie Teatr – Akcje –  Na Południe"

 

 

15 000,00 zł

 

 

14.

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego,

 Oddział Suwałki

 

 

 

,,XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki  i Tańca  ,,Muszelki Wigier"

 

 

13 000,00 zł

 

15.

 

 

 

Stowarzyszenie

,,Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Suwałkach

 

 

Warsztaty teatralne ,,Seniorzy Miastu”

 

 

2 000,00 zł

 

16.

 

 

Zespół ,,Złota Jesień"

 

1 000,00 zł

 

17.

 

 

Klub Kobiet po Mastektomii

w Suwałkach

 

 

Piękno ,,Amazonek w obiektywie”

 

1 000,00 zł

 

 

18.

 

 

Polski Związek Niewidomych,                Okręg Podlaski

w Białymstoku, Koło Terenowe w Suwałkach

 

 

 

,,Cykl imprez kulturalnych skierowanych do osób niewidomych  i słabosłyszących  z miasta Suwałki”

 

 

1 400,00 zł

 

19.

 

 

 

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach

 

,,Koncert Moniuszkowski" 21 sierpnia 2011 r.

 

0,00 zł

 

20.

 

 

Koncert Muzyki Sakralnej –  Antonio Maria Bononcini ,,Stabat Mater” 16 października 2011 r.

 

 

0,00 zł

 

 

21.

 

 

Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe                    w Suwałkach

 

 

,,Spotkanie z żywą historią – cykl imprez popularyzujących rocznice historyczne i dzieje Suwalszczyzny"

 

 

5 000,00 zł

 

22.

 

 

Fundacja ,,Miasto"

w Suwałkach

 

 

,,Wolontariat na rzecz ochrony krajobrazu                  kulturowego Suwałk"

 

0,00 zł

 

 

23.

 

 

Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe                      w Suwałkach

 

 

 

,,Wydanie XI Tomu Rocznika Augustowsko – Suwalskiego"

 

 

7 000,00 zł

 

24.

 

 

Fundacja ,,Miasto"

w Suwałkach

 

 

,,Kultura Miasta" on-line

 

0,00 zł

 

 

 

Suwałki, 9.02.2011 r.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-02-09