Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2011 roku." z dnia 2011-01-26 dotycz

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2011-01-26
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2011 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2011 roku.

 

1.Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
/zł/
1

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Suwałkach

 
5 000,-
2

Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

5 000,-
3
Stowarzyszenie Bank Żywności
9 000,-
4
Fundacja „Żródło”
1 000,-
5.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

1 000,-
 

2. Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
/zł/
1
Fundacja „Żródło”
4 000,-
2
Oratorium św. Jana Bosko
7 000,-
3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

 
5 000,-
 
 
 
 
 

3. Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1

Parafia św. Aleksandra w Suwałkach

 
25 000,-
 
 

4. Wspieranie poradnictwa obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

5 000,-
 
 

5.Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób:  

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina”

3 000,-
 
 
 
 
 
 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-26