Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów Ekstraligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2010/2011 rundzie zasadniczej”" z dnia 2010-10-07 dotyczący organizacji zawodów.

Dotyczy organizacji zawodów.
Data wydania 2010-10-07
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów Ekstraligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2010/2011 rundzie zasadniczej”
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Organizacja zawodów Ekstraligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2010/2011 rundzie zasadniczej”
 
 
O.4120-110/10
 
 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów Ekstraligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2010/2011 rundzie zasadniczej” zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły”, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 14 października 2010 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
 
 
Suwałki, 7 października 2010 r.
 
 
 
W załączeniu:
1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-10-07

Data modyfikacji: 2010-10-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-10-07