Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Start w XI Międzynarodowym Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Warcabowym o Puchar Podlasia” " z dnia 2010-08-27 dotyczący turnieju warcabowego.

Dotyczy turnieju warcabowego.
Data wydania 2010-08-27
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Start w XI Międzynarodowym Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Warcabowym o Puchar Podlasia”

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „Start w XI Międzynarodowym Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Warcabowym o Puchar Podlasia”

 
 
O.4120-106/10
 
 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Start w XI Międzynarodowym Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Warcabowym o Puchar Podlasia” zgłoszona przez Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS
”, ul. Pułaskiego 26A,
16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 3 września 2010 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
 
 
Suwałki, 27 sierpnia 2010 r.
 
 
 

W załączeniu:

1. Oferta Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-08-27

Data modyfikacji: 2010-08-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-08-27