Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Shohu – Keiko – wakacyjne treningi aikido i samoobrony”" z dnia 2010-06-21 dotyczący realizacji zadania publicznego

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2010-06-21
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Shohu – Keiko – wakacyjne treningi aikido i samoobrony”

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „Shohu – Keiko – wakacyjne treningi aikido i samoobrony”

     

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego  pn. „Shohu – Keiko – wakacyjne treningi aikido i samoobrony”
zgłoszona przez Klub Sportowy
„CKF OBI”, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk prosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 28 czerwca 2010 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.             Suwałki, 21 czerwca 2010 r.        

W załączeniu:

1. Oferta Klubu Sportowego „CKF OBI” na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-06-21