Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku" z dnia dotyczący wyników otwartego konkursu.

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku

 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku

 
 
Lp.
 
 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadania

 

Wysokość

przyznanej dotacji

 
1.

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Suwałkach

 

,,Integracyjna Akademia Turystyki i Krajoznawstwa"

 
1 000,00 zł
2.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

w Suwałkach

 

Wydawnictwa ,,Spacerkiem po Suwałkach” i ,,Aktywne Suwałki”                        formą promocji turystyki aktywnej w Suwałkach i okolicy

 
10 000,00 zł


3.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda              Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego                            w Suwałkach

 
Rajd ,,Krajobrazy Północy”
 
2 000,00 zł
 
4.

Suwalskie Wodne Ochotnicze              Pogotowie Ratunkowe

w Suwałkach

,,Przygotowanie kadry, bazy i sprzętu oraz zabezpieczenie akwenów                 przez ratowników i drużyny WOPR”
 
17 000,00 zł
 
5.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda              Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego                            w Suwałkach

 
,,Harcerska grupa ratownicza”
 
5 000,00 zł
 
6.
 

Fundacja ,,Źródło"

w Suwałkach

 

Szkolenie na przewodnika i instruktora ,,Nordic Walking"

 
3 000,00 zł
 
 
7.
 
 

Polski Związek Emerytów,                      Rencistów i Inwalidów

Zarząd Okręgowy

w Suwałkach

 

,,Zakończenie lata"

 
 
2 200,00 zł
 
8.
 

,,Wycieczka krajoznawcza: Bieszczady – Lwów – Łańcut"

 
 
0,00 zł
 
9.
 
 
 
 
 

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Suwałkach

 

,,Integracja w Białowieży"

 
 
0,00 zł
 
10.
 
 
,,XII Lato na rowerze z PTTK"
 
 
2 975,00 zł
 
11.
 
 

Suwalskie Spotkania Turystyczne ,,Szkoła Turystyki Kajakowej”

 
 
5 000,00 zł
 
12.
 
 
Suwalskie Spotkania Turystyczne ,,Szkoła żeglowania”
 
 
2 975,00 zł
 
13.
 
 

Suwalskie Spotkania Turystyczne ,,Rowerowe Powitanie Wakacji"

 
 
0,00 zł
 
14.
 
 

Suwalskie Spotkania Turystyczne ,,Znana i nieznana Suwalszczyzna"

 
0,00 zł
 
15.
 

Suwalskie Wodne Ochotnicze               Pogotowie Ratunkowe

w Suwałkach

 

Cykl zajęć ,,Z wodą za pan brat"

 
 
3 400,00 zł
 
16.
 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda              Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego                            w Suwałkach

 

Rajdy turystyczne 2010 ,,Wędruj z nami cały rok"

 
 
3 000,00 zł
 
17.
 

Stowarzyszenie

,,Uniwersytet Trzeciego Wieku"

w Suwałkach

 

,,Wycieczka rekreacyjno – poznawcza do Hajnówki i Puszczy Białowieskiej"

 
2 450,00 zł
 

 

 
 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 roku

 
 
Lp.
 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadania

 

Wysokość

przyznanej dotacji

 
1.
 

Fundacja Miasto w Suwałkach

 
 

,,Polska – Norwegia. Terytoria Sztuki"

 
10 830,00 zł
 
2.
 

Centrum Aktywności Społecznej

,,Pryzmat"

w Suwałkach

8. Objazdowy Festiwal Filmowy

,,Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie"

Suwałki 2010

 
2 700,00 zł
 
3.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina" w Suwałkach

 

,,VII Animacje Teatralne"

 
 
2 000,00 zł
 
4.
 
 
 

Augustowsko-Suwalskie

Towarzystwo Naukowe

w Suwałkach

 

,,Studium Regionoznawcze”

 
 
2 500,00 zł
 
5.
 

,,Wydanie X. Tomu

Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"

 
 
7 500,00 zł
 
6.
 

,,Wydanie 2. Tomu Biblioteki Rocznika

Augustowsko-Suwalskiego:

Listy rodziny Dymeckich 1918-1927"

 
0,00 zł
 
7.

Stowarzyszenie

,,Uniwersytet Trzeciego Wieku"

w Suwałkach

 

Warsztaty teatralne ,,KABARETRO"

 
4 000,00 zł
 
8.

Stowarzyszenie

Aktywności Społeczno – Artystycznej

,,Nie Po Drodze" w Żyriwnach

 

5. Suwalskie Teatr – Akcje 2010 – Na Wschód"

 
24 000,00 zł
 
9.
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej                  w Suwałkach

 

,,Koncert Muzyki Sakralnej" 16 października 2010 r.

 
 
10 000,00 zł
 
10.
 
 

,,Uroczysty Koncert Finałowy" 29 sierpnia 2010 r.

 
 
0,00 zł
 
11.
 
 

,,Koncert Finałowy Festiwalu" 11 lipca 2010r.

 
 
0,00 zł
 
12.
 
 

,,Inauguracyjny Koncert Barokowy" 22 sierpnia 2010 r.

 
 
0,00 zł
 
13.
 
 

,,Obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina"

 
0,00 zł
 
14.

Międzynarodowe Stowarzyszenie                      Na Rzecz Rozwoju Społecznego

Oddział Suwałki

 

X Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca ,,Muszelki Wigier" 2010 r.

 
30 000,00 zł
 
15.

Białostockie Stowarzyszenie

,,Musica Sacra"

w Białymstoku

 

III Suwalskie Koncerty Muzyczne ,,Vox Organi" w Suwałkach

 
0,00 zł
 
16.

Stowarzyszenie

,,Pomoc Dzieciom"           

w Suwałkach

 

,,Udział dzieci w konkursach piosenki"

 
3 000,00 zł
 
17.
 
 

Fundacja Miasto w Suwałkach

 

,,Miasto – obiektyw filmowy"

 
1 090,00 zł
 
18.
 

Kościół Zielonoświątkowy

Zbór ,,Chrześcijańska Społeczność"

w Suwałkach

 

Wystawienie spektaklu ,,Król Narnii"

 
2 000,00 zł
 
19.
 

Fundacja ,,Źródło" w Suwałkach

,,Zobacz, co potrafię zatańczyć! -

Taniec jako alternatywna forma edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży"

 
 
2 880,00 zł
 
20.
 

Fundacja Miasto w Suwałkach

,,Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem                tradycji i dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny –                 internetowe archiwum zbiorów Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce"

 
5 000,00 zł
 
21.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego                       w Suwałkach

 

,,Na suwalskim gościńcu"

 
0,00 zł
 
22.

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Suwałkach

,,Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Suwałkach 1907-2007" – książka prezentująca historię turystyki oraz walory krajoznawcze Suwalszczyzny

 
7 500,00 zł
 
23.
 

Fundacja Miasto w Suwałkach

 

Upowszechnianie czytelnictwa i znaczących niekomercyjnych publikacji                  o tematyce kulturalnej bądź związanych tematem lub osobą twórcy z Suwałkami – wydanie 2 numerów ogólnopolskiego kwartalnika pn. ,,Kultura Miasta"

 
3 000,00 zł
 
24.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Suwalszczyzny

w Suwałkach

 

,,Suwalskie lata Marii Konopnickiej"

 
10 000,00 zł
 
 

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-03-05