Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r." z dnia 2009-11-16 dotyczący wyników drugiego otwartego konkursu

Dotyczy wyników drugiego otwartego konkursu
Data wydania 2009-11-16
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r.

Podmiot zgłaszający ofertę

Nazwa zadania

Ocena oferty

Planowana kwota dotacji

Wartość całego zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana dotacja

 1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

  4.000,00      
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Pracujemy nad sobą 34,00   5.000,00 4.000,00 4.000,00

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Zwiększenie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

24,33   5.000,00 4.000,00 0,00

2. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych
i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu

  4.000,00      
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Mój kraj, mój region i ja 33,67   4.300,00 3.900,00 2.000,00
Fundacja Miasto Suwalska Pracownia Filmowa 27,67   4.470,00 4.000,00 2.000,00
X X Razem 8.000,00 18.770,00 15.900,00 8.000,00

  Suwałki, 16 listopada 2009 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Data modyfikacji: 2009-11-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-11-19