Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 roku organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia" z dnia 2009-04-01 dotyczący wyników otwartego konkursu.

Dotyczy wyników otwartego konkursu.
Data wydania 2009-04-01
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 roku organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia

1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń
rozwojowych dzieci i młodzieży:
 
lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

0
2

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem

3 500
3

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

5 000
4

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

4 500
5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym

3000
 

2.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży:

 
 lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

6 000
2
Związek Harcerstwa Polskiego
2 000
 
 

3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej

i promocji zdrowego stylu życia:
 
lp
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
1.
Polski Związek Głuchych
Na rzecz Koła Terenowego w Suwałkach.
3 800
2.

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”

4 000
3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO MIEJSKIE

5 500
4

Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”

9 000
5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

0
6

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

2540
 
Nazwa organizacji
 
Przyznana dotacja
PLN
7
Uniwersytet III Wieku
2 840
8
MTKKF
3 320
9
Stowarzyszenie Wybór
1 000
10
Związek Emerytów i Rencistów
 
2 000
11

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

2 000
 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-04-01

Data modyfikacji: 2009-04-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-04-01