Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r." z dnia 2009-03-11 dotyczący Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy Wyniki otwartego konkursu ofert
Data wydania 2009-03-10
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r.

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r.

Nazwa priorytetu

Podmiot zgłaszający ofertę

Nazwa zadania

Ocena oferty

Planowana kwota dotacji

Wartość całego zadania
Wnioskowana dotacja
Przyznana dotacja

 1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

----
----
----
5.000,00
----
----
----

2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci
i młodzieży osiągnięcia nauki

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
im. Tadeusza Lutostańskiego

Cudze chwalicie, swego nie znacie – konkurs wiedzy o Suwałkach

42,33
3.000,00
4.325,00
2.825,00
2.825,00

3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych
i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci
i młodzieży w duchu patriotyzmu

CAS „Pryzmat”
ABC Wolontariatu
41,50

5.000,00

4.460,00
3.660,00
3.660,00

4. Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnorodności kulturowej oraz tolerancji przeciwdziałania ksenofobii

----
----
----
1.000,00
----
----
----

5. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych

----
----
----
1.000,00
----
----
----
X
X
X
Razem
15.000,00
8.785,00
6.485,00
6.485,00
 
Suwałki, 10 marca 2009 r.

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-11