Informacja "Wyniki otwartego konkursu" z dnia 2009-03-06 dotyczący wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci w 2009 r.

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 r.
Data wydania 2009-03-06
Tytuł Wyniki otwartego konkursu

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 r.

 

Lp.

 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadania

Wysokość

przyznanej

dotacji

1.

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

w Suwałkach

,,Wydanie IX. Tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"

5 250,00 zł

2.

,,Studium Regionoznawcze"

1 840,00 zł

3.

Wydanie I. tomu z serii ,,Biblioteka Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"

3 000,00 zł

 

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina"

w Suwałkach

 

,,VI Animacje Teatralne"

 

2 500,00 zł

 

5.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ,,Musica Sacra"

w Białymstoku

 

,,VI Podlaski Festiwal Wielkanocny"

 

0,00 zł

 

6.

Centrum Aktywności Społecznej ,,Pryzmat" w Suwałkach

7.Objazdowy Festiwal Filmowy ,,Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie"

Suwałki 2009

1 375,00 zł

 

7.

Fundacja

,,Młoda Muzyka Śląska"

w Katowicach

 

,,X Letnia Filharmonia Aukso – Wigry 2009"

 

24 000,00 zł

 

 

8.

Katolickie Stowarzyszenie

Kultury i Sztuki przy Parafii

p. w. Chrystusa Króla

w Suwałkach

 

II Suwalskie Koncerty Muzyczne ,,Vox Organi"

 

17 500,00 zł

 

9.

Międzynarodowe Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju

Społecznego w Suwałkach

 

IX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca ,,Muszelki Wigier 2009"

 

28 000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ,,Viva Musica"

w Suwałkach

,,Pieśń na dwa głosy"

0,00 zł

11.

,,Koncert wielkopostny pieśni pasyjnych w opracowaniu na zespół klarnetowy, narratora oraz chór"

 

0,00 zł

12.

Stowarzyszenie

Edukacji Muzycznej

w Suwałkach

Koncert ,,Stabat Mater"

10 830,00 zł

13.

 

 

,,IV. Uroczysty Koncert Finałowy Kursów – Wokalnego i Orkiestrowego"

 

8 325,00 zł

14.

Stowarzyszenie

Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Suwałkach

 

Warsztaty teatralne ,,KABARETRO"

 

7 200,00 zł

15.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór ,,Chrześcijańska Społeczność"

w Suwałkach

 

,,Koncert muzyki gospel w wykonaniu Beaty Bednarz"

 

2 000,00 zł

16.

Stowarzyszenie

,,Pastwisko.org"

w Suwałkach

 

,,Reksio i jego Pan - suwalskie tropy"

 

0,00 zł

17.

Stowarzyszenie Aktywności

Społeczno-Artystycznej

,,Nie Po Drodze" w Żyrwinach

 

,,4. Suwalskie Teatr-Akcje 2009"

 

17 500,00 zł

18.

Fundacja Źródło

w Suwałkach

,,Rozwiń skrzydła – alternatywne formy edukacji kulturalnej

dzieci i młodzieży"

0,00 zł

19.

Stowarzyszenie Kulturalne ,,Bibliofil"

w Suwałkach

 

Wydanie drukiem książki dla dzieci ,,Zielona Górka" Małgorzaty Pilarskiej

 

2 250,00 zł

20.

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

w Suwałkach

 

,,Suwałki i Suwalszczyzna w literaturze"

 

1 000,00 zł

21.

Fundacja Forte w Warszawie

,,IV Latająca Akademia Muzyki Dawnej"

0,00 zł

22.

Biblioteka Publiczna

im. Marii Konopnickiej

w Suwałkach

 

Wydanie drukiem publikacji ,,Rody Suwalskie"

 

2 750,00 zł

23.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca

im. Tadeusza Lutostańskiego

w Suwałkach

 

 

,,90-lecie ZHP w Suwałkach"

 

 

4 000,00 zł

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 r.

 

Lp.

 

Jednostka wnioskująca

 

Nazwa zadani

Wysokość

przyznanej

dotacji

1.

Stowarzyszenie

,,Pastwisko.org" w Suwałkach

Rozbudowa serwisu kulturalno-turystycznego sciezki.suwalki.pl pod opieką Stowarzyszenia ,,pastwisko.org" jako części miejskiego serwisu internetowego

 

0,00 zł

 

2.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca

im. Tadeusza Lutostańskiego

w Suwałkach

 

Ogólnopolski Rajd ,,Krajozbrazy Północy"

 

8 570,00 zł

3.

Warsztaty ,,Bezpieczny Turysta"

0,00 zł

4.

Rajdy turystyczne ,,Wędruj z nami cały rok"

5 000,00 zł

5.

 

Regionalny Ośrodek

Kultury i Sztuki

w Suwałkach

,,Obcojęzyczna mapa atrakcji Suwalszczyzny jako forma promocji

Suwałk i regionu wśród turystów zagranicznych"

5 000,00 zł

 

6.

,,Study tour po Suwałkach i Suwalszczyźnie - ogólnopolska promocja

miasta i regionu".

0,00 zł

 

7.

 

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

w Suwałkach

,,Przygotowanie kadry, sprzętu i bazy oraz zabezpieczenie

akwenów przez drużyny WOPR"

 

20 000,00 zł

 

8.

 

Cykl zajęć ,,Z wodą za pan brat"

 

3 000,00 zł

9.

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sporotwego Województwa Podlaskiego w Białmstoku

,,Animator czasu wolnego – pakiet szkoleń przygotowujących studentów

do pracy w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży

w Polsce i zagranicą (projekt pilotażowy)"

 

0,00 zł

10.

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

w Suwałkach

 

II Ogólnopolski Rajd Studencki ,,Jaćwieska Zawierucha 2009"

 

0,00 zł

11.

 

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Suwałkach

Młodzieżowa Akademia Krajoznawcza.

Klub 'młodych krajoznawców"

 

1 594,00 zł

12.

 

,,XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej

Turystyczno-Krajoznawczy"

 

1 875,00 zł

13.

,,Lato na rowerze z PTTK"

4 155,00 zł

 

14.

 

 

Fundacja Źródło

w Suwałkach

 

,,Lekcja historii – edukacyjny obóz wakacje 2009"

 

0,00 zł

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-06