Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2009 rok " z dnia 2009-02-19 dotyczący pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku.

Dotyczy pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2009 roku.
Data wydania 2009-02-19
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2009 rok

 

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi, środkami czystości):

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
/zł/
1

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Suwałkach

 
5 000,-
2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

2 000,-
3
Fundacja Źródło
0,-
z przyczyn merytorycznych
4

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

0,-
z przyczyn formalnych
5.

Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

4 000,-
6.
Stowarzyszenie Bank Żywności
0,-
z przyczyn merytorycznych
 

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
/zł/
1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

3 000,-
2
Fundacja Źródło
5 000,-
 

Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1
Parafia św. Aleksandra
 
28.000,- zł
 

Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich:

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1
Stowarzyszenie Bank Żywności
8 000,-
2

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

0,-
z przyczyn formalnych
 
 
Wspieranie poradnictwa obywatelskiego:
Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

4 000,-
2
Centrum Interwencji Kryzysowej
0,-
z przyczyn merytorycznych
 
 

Wspieranie działań do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób:   

Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana dotacja
1
Stowarzyszenie DPS „Kalina”
3 950,-
 
 
 
 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Data modyfikacji: 2009-02-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-19