Informacja "Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej " z dnia 2008-06-09 dotyczący Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki

Dotyczy Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku.
Data wydania 2008-06-09
Tytuł Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

 

Protokół

z dnia 9.06.2008 roku

z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert złożonych
na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku.

 

Członkowie komisji – lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpoczęła Alicja Andrulewicz – Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach przedstawieniem składu komisji. Jednogłośnie
na przewodniczącą Komisji wybrano p. A. Andrulewicz. Przewodnicząca zapoznała członków
z regulaminem pracy Komisji i Zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Ze względu na obecność wymaganego kworum postanowienia Komisji uznano
za wiążące.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych na konkurs ofert w dziedzinie kultury.

Wpłynęły 4 oferty na łączną kwotę 140.853 zł zł., w tym wnioskowana dotacja na kwotę łącznie 42.778 zł.

  Pozytywnie zaopiniowano poniższe wnioski wskazując jednocześnie wysokość proponowanej dotacji:

 1. Katolickiemu Stowarzyszeniu Kultury i Sztuki przy Parafii pw. Chrystusa Króla
  w Suwałkach
  na realizację projektu “Suwalskie Koncerty Muzyczne Vox Organi” - 33.200 zł

 2. Stowarzyszeniu Edukacji Muzycznej w Suwałkach na realizację zadania “II. Uroczysty Koncert Finałowy I. Ogólnopolskiego Seminarium Barokowego w dniu 12.07.2008r. o godz. 17.00
  z udziałem wokalistów oraz klawesynistów w Auli PWSZ w Suwałkach” - 2.600 zł
  z przeznaczeniem na honorarium klawesynistki.

 3. Stowarzyszeniu Edukacji Muzycznej w Suwałkach na realizację zadania “III. Uroczysty Koncert Finałowy – PREMIERA adaptacja sceniczna opery – fraszki “Loterya” Stanisława Moniuszki w dniu 13.07.2008 r. o godz. 19.00 w Auli PWSZ w Suwałkach (z okazji Jubileuszu XV – lecia Wydziału Wokalnego PSM I i II stopnia w Suwałkach)” - 4.000 zł z przeznaczeniem na honorarium wokalistów oraz dyrygenta

Oferta złożona przez Stowarzyszenie “Uniwersytet Trzeciego Wieku” nie spełniała wymogów formalnych. Zadanie pn. “Uczestnictwo szerszego grona osób starszych w tworzeniu wyrobów artystycznych w ramach sekcji rękodzieła działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku” należy do priorytetu: Wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa
w kulturze oraz jej świadomego odbioru, a nie do priorytetu: Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta, na który ogłoszono konkurs.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-18

Data modyfikacji: 2008-06-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-18