Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2007 rok. " z dnia 2007-04-23 dotyczący Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakr

Dotyczy Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2007 rok.
Data wydania 2007-04-23
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2007 rok.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2007 rok (Zarządzenie Nr 55/07 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2007 r.) 1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:   

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B

 

2.010,-

 

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” ul. Przytorowa 8

 

0,-

z przyczyn formalnych

 

3

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ul. Paweckiego 29

 

7.590,-

 

4

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem ul. Nowomiejska 10, Suwałki

 

5 900,-

   2. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego:   

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” ul. Szpitalna 62

 

6.000,-

 

        3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:  

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1.

Polski Związek Głuchych

ul. Dziesięciny 59

15 – 806 Białystok

Na rzecz Koła Terenowego w Suwałkach.

 

2. 350,-

2.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

ul. Kościuszki 71 Suwałki

 

830,-

na wynagrodzenie lekarza, zawiadomienia i przejazd autokarem

3

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Pułaskiego 66

 

2 850,-

4

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO MIEJSKIE ul. Kościuszki

72 A

 

5 800,-

5

Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” ul. Noniewicza 71

 
 

3 920,-

 

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B

 

1 750,-

na materiały i wynagrodzenie kadry

 

  4. Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich: 

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B

  

6.500,-

 

   5.Wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych, mających na celu poprawę funkcjonowania funkcji życiowych :  

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem ul. Waryńskiego 22 A

 

3 500,-

 

2

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33

15 – 434 Białystok

Na rzecz Koła terenowego w Suwałkach.

 
 

3 700,-

 

3

Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” ul. Noniewicza 71

 
 

2 800,-

 

 6. Działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy: 

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” ul. Kowalskiego 4 c/7

Suwałki

 

1.500,-

 

 7. Doskonalenie umiejętności osób zawodowo i społecznie zajmujących się profilaktyką zdrowotną …: 

lp

Nazwa organizacji,

adres

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk o przyznaniu dotacji

PLN

1

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” ul. Kowalskiego 4 c/7

Suwałki

 

3 000,-

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29