Informacja " Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2005 r." z dnia 2005-04-14 dotyczący Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizacją zadań publicznych.

Dotyczy Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizacją zadań publicznych.
Data wydania 2005-04-14
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na 2005 r.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia na 2005 rok
(Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2005 r.)

1.Działania wspomagające rehabilitację domową na rzecz osób z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą uczestnictwo w rehabilitacji ambulatoryjnej– kwota przeznaczona na wsparcie zadania 5.000,- zł

Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem ul. Waryńskiego 22 A
5.000,-

2.Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych poprzez leczenie hipoterapią, dogoterapią– kwota przeznaczona na wsparcie zadania 7.000,- zł

Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B
2.000,-
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” ul. Przytorowa 8
3.000,-
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ul. Paweckiego 29 2.000,-
(ze wskazaniem na hipoterapię)


3. Zajęcia logopedyczne, psychologiczne, usprawniające percepcję wzrokowo – słuchową i inne na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski - kwota przeznaczona na wsparcie zadania – 4.000,- zł

Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” ul. Przytorowa 8
4.000,-
4. Kurs rehabilitacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących– kwota przeznaczona na wsparcie zadania1.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33 15 – 434 Białystok 500,-
(szkolenie z orientacji przestrzennej)
2 Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33 15 – 434 Białystok 500,-
(grupowe szkolenie z zakresu czynności dnia codziennego)5. Działania na rzecz ludzi chorych na cukrzycę– kwota przeznaczona na wsparcie 5.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO MIEJSKI ul. Kościuszki 72 A
5.000,-

6. Pomoc profilaktyczno – informacyjna, psychologiczno – prawna i zajęcia rehabilitacyjne na rzecz kobiet po mastektomii – kwota przeznaczona na wsparcie 5.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” ul. Noniewicza 71
5.000,-

7. Promocja zdrowia psychicznego i wspieranie osób chorych psychicznie i ich rodzin poprzez: edukację osób chorych psychicznie i ich rodzin w zakresie włączania się i udziału w życiu społecznym, spotkania rehabilitacyjne i działalność grup wsparcia, obóz terapeutyczno – wypoczynkowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– kwota przeznaczona na wsparcie 8.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” ul. Szpitalna 62

8.000,-

8. Organizacja kolonii zdrowotnych dla dzieci i młodzieży - kwota przeznaczona na wsparcie 7.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B

7.000,-
2 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego ul. Szkolna 7
0,-
ze względów formalnych i merytorycznych

9. Organizacja spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych (spartakiady uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Integracyjny bieg osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z osobami zdrowymi. Spotkania integracyjne ze społecznością lokalną osób niewidomych, głuchych, chorych na stwardnienie rozsiane ….)
– kwota przeznaczona na wsparcie10.000,- zł
Lp. Nazwa organizacji,
adres Przyznana dotacja
PLN
1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4 B
3.000,-
2 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” ul. Szpitalna 62

2.000,-
3 Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski ul. Dziesięciny 59 , 15 -806 Białystok 0,-
z przyczyn formalnych
4 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach ul. Kościuszki 71
0,-
z przyczyn formalnych

5.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Pułaskiego 66 3.100,-
6. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33 15 – 434 Białystok
0,-
(spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Laski -
z uwagi na już udzielone dofinansowanie w ramach odrębnego konkursu)
7. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33 15 – 434 Białystok 1.900,-
Impreza integracyjna „słońce świeci dla wszystkich”

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-23

Data modyfikacji: 2008-12-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-23