Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2005 rok." z dnia 2005-04-04 dotyczący Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizacją zadań publicznych.

Dotyczy Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizacją zadań publicznych.
Data wydania 2005-04-04
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2005 rok.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej na 2005 rok
(Zarządzenie Nr 17 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2005 r.)

1. Wspieranie akcji zbiórek żywności przeznaczonej ludziom ubogim poprzez pozyskiwanie, transport i dystrybucję bezpłatnej żywności:

Lp. Nazwa organizacji, adres Przyznana dotacja
1 Stowarzyszenie Bank Żywności ul. Kowieńska 3/18 - 2.500,- zł ze wskazaniem na wynajem transportu obcego
2 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy ul. Noniewicza 59 B - 0,- zł przyczyn merytorycznych


2. Pomoc ludziom starszym w integrowaniu się ze społecznością lokalną:

Lp. Nazwa organizacji, adres Przyznana dotacja
1 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy Suwałki ul. Kościuszki 71zł - 0,- Oferta odrzucona z przyczyn formalnych
2 Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”ul. Pułaskiego 66 - 2.000,- zł
3 Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Noniewicza 71 0,- zł z przyczyn merytorycznych

3. Dofinansowanie kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin bezrobotnych, wielodzietnych i niepełnych:

Lp. Nazwa organizacji, adres Przyznana dotacja
1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach ul. 1 Maja 4 B - 4.000,- zł
2 Ośrodek Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny ul. Kościuszki 72 A - 2.000,- zł
3 Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom ul. Przytorowa 10 - 0,- zł z przyczyn merytorycznych
i formalnych

4. Organizacja paczek świątecznych dzieciom z rodzin ubogich:

Lp. Nazwa organizacji, adres Przyznana dotacja
1 Caritas Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Suwałkach ul. E. Plater 2 - 1.500,- zł
2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4B - 1.000,- zł
3 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy ul. Noniewicza 59 B - 0,- zł z przyczyn merytorycznych
4 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ul. Paweckiego 29 - 0,- zł z przyczyn formalnych i merytorycznych

5. Organizacja pomocy rzeczowej w formie paczek osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, patologicznym i bezdomnym:

Lp. Nazwa organizacji, adres Przyznana dotacja
1 Caritas Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Suwałkach ul. E. Plater 2 - 3.000,- zł
2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy ul. 1 Maja 4B - 1.000,- zł
3 Ośrodek Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny ul. Kościuszki 72 A - 1.500,- zł z wyłączeniem paczek świątecznych
4 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy ul. Noniewicza 59 B - 1.500,- zł ze wskazaniem na przeznaczenie dotacji na zawartość paczek
5. Rzymsko–Katolicka Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36 - 2.000,- zł

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-23

Data modyfikacji: 2008-12-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-23