Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu lub całym 2005 roku zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzież

Dotyczy Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizacją zadań publicznych.
Data wydania 2005-03-07
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu lub całym 2005 roku zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu lub całym 2005 roku zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na konkurs wpłynęło łącznie 77 ofert.
Osiem ofert odrzucono z przyczyn formalnych.
Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu z opinią Komisji ds. oceny ofert, przyznał dotację na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych (treść w załączniku).

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-23

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-29