Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Magdalena Puczyłowska

 
Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
parter budynku
tel. centrali (0-87) 5628000
Godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.30
 
Spis telefonów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach wykonuje czynności zlecone z zakresu administracji państwowej.
  
1. Do zadań urzędu należy:
 • Sporządzanie aktów urodzenia
 • Sporządzanie aktów małżeństwa
 • Sporządzanie aktów zgonu
 • Transkrypcja aktów zagranicznych
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu i pochodzeniu dziecka
 • Wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie decyzji w sprawach :
        - odtworzenia aktów stanu cywilnego,
        - uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
        - sprostowania błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
 • Powiadamianie ewidencji ludności i innych USC o dokonanych czynnościach urzędowych
 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń na wniosek osób zainteresowanych oraz instytucji krajowych i zagranicznych.
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych
 
2. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje swoje zadania w oparciu o:
- prawo o aktach stanu cywilnego,
- kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczególnych zasad  sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń protokołów.
   
3. Wykaz ksiąg stanu cywilnego będących w posiadaniu tut. Urzędu:
   
Wyznanie rzymskokatolickie
Suwałki - lata 1916 – 1945
Podżyliny – lata 1928 – 1945
Wigry – lata 1913 – 1919 / akta urodzeń /, 1914 / akta zgonów /, 1920 - 1946.
   
Wyznanie ewangelickie
lata : 1920 – 1938
   
Wyznanie prawosławne
lata : 1923 – 1940
  
Wyznanie staroobrzędowe
lata : 1922, 1924 – 1941
  
Wyznanie mojżeszowe
lata : 1922 – 1938
  
Cywilne
1.   Stary Folwark - 1946 - 1976
2.   Nowa Wieś - 1955 - 1959
3.   Sobolewo - 1955 - 1959
4.   Bród Nowy - 1955 - 1959
5.   Poddobówek - 1955 - 1959
6.   Wychodne - 1946 - 1959
7.   Suwałki - 1946 - 2004

Udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Sieraniewicz - Urząd Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2020-04-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2008-12-08