Miejski Rzecznik Konsumentów

Ewa Harasim
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Suwałkach - powołany uchwałą nr LIII/566/02 Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2002 r.
Udziela porad telefonicznie oraz osobiście w biurze rzecznika, w pokoju nr 110 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 71A, w dniach:
  • poniedziałek: 800 - 1600
  • czwartek: 730 - 1530
Przyjmowanie codziennie w godzinach pracy.
 
tel. 87 562-81-37
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów między innymi należy:

 

           1) zapewnienie  konsumentom  bezpłatnego  poradnictwa  i  informacji prawnej w zakresie  ochrony ich interesów,

            2) wytaczanie  powództwa  na  rzecz  konsumentów  oraz   wstępowanie za ich zgodą   do  toczącego   się   postępowania  w  sprawach  o ochronę interesów  konsumentów,

            3) składanie  wniosków  w    sprawie    stanowienia   i   zmiany przepisów prawa  miejscowego  w zakresie ochrony interesów konsumentów,

            4) współdziałanie  z   właściwymi    terytorialnie delegaturami  Urzędu Ochrony  Konsumentów   oraz  organizacjami,  do  których  zadań  statutowych   należy  ochrona interesów konsumentów.

          Miejski  Rzecznik  Konsumentów   przy   znakowaniu  spraw  używa  symbolu „RK”.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Langner - Miejski Rzecznik Konsumentów

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2013-02-07