Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Agnieszka Szyszko - Kierownik

Kontakt:
 
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
tel. (87) 562 82 01,

 
 

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi należy prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Suwałk, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Suwałk oraz sprawozdań z ich realizacji,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Suwalską Radą Seniorów,
 3. obsługa techniczno - administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady Seniorów,
 4. monitorowanie i kontrola działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowywania propozycji regulacji prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. koordynowanie realizacji zadań Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami,
 7. podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych i przygotowywanie instrumentów pomocy,
 8. prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Suwałk,
 9. upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 10. prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach,
 11. promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu,
 12. monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2015-09-23

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2015-09-23