Biuro Rady Miejskiej

Kierownik - Elżbieta Polańska
  
Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
II piętro budynku
tel. centrali (0-87) 5628000
   

Zakres działania:
Do zadań Biura Rady Miejskiej należą sprawy organizacji pracy rady i jej organów, a w szczególności:
1.    Ewidencja uchwał i innych dokumentów rady oraz wniosków komisji.
2.    Ewidencja interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
3.    Udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu.
4.   Wykonywanie zadań związanych z wyborami: do Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk, Sejmiku Samorządowego Województwa i do Sołectw oraz obsługa   Miejskiej Komisji Wyborczej.
5.   Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądowych.
6.   Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie jej pracami.
 

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  “BRM”.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szypulski

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2023-04-03

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-08