Wydział Informatyki

Naczelnik -  Radosław Jabłoński

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
I piętro budynku
tel. centrali (0-87) 5628000 
e-mail: in@um.suwalki.pl
 

 

Do zadań Wydziału Informatyki należy:

 1. organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania i rozwoju techniki informatycznej w Urzędzie,
 2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad siecią komputerową i sprzętem komputerowym Urzędu,
 3. zapewnianie  i utrzymywanie  w  sprawności  oprogramowania  i  sprzętu  dla  wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
 4. administrowanie i utrzymanie strony technicznej serwisów internetowych Miasta, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 5. przygotowywanie opinii, zestawień i innej dokumentacji informatycznej na potrzeby Urzędu,
 6. nadzór nad technicznym funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu oraz koordynacja działań w zakresie jego rozbudowy,
 7. prowadzenie  szkoleń  wewnętrznych  dla  pracowników  Urzędu  z  zakresu  informatyki uwzględniających  specyfikę  ich  pracy  oraz  wykorzystywanych  przez  nich  narzędzi informatycznych,
 8. udział w przygotowaniu procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania  i  usług  zewnętrznych  na  potrzeby  Urzędu  oraz  miejskich  jednostek organizacyjnych, w tym w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 9. weryfikacja  i  realizacja  zapotrzebowań  na  sprzęt  komputerowy  składanych  przez Naczelników,
 10. współpraca  z  jednostkami  organizacyjnymiMiasta   w   zakresie   rozwoju   infrastruktury informatycznej,
 11. monitorowanie rozwoju systemów informatycznych  i wdrażanych rozwiązań  z dziedziny nowych technologii na terenie Miasta,
 12. zapewnienie i nadzór nad systemami łączności Urzędu,
 13. nadzór i kontrola legalności oprogramowania i przeprowadzanie audytu w tym zakresie,
 14. wdrożenie,   administracja   i   utrzymanie   elektronicznego   obiegu   dokumentówi elektronicznego urzędu,
 15. rowadzenie wewnętrznej informacyjnej strony Urzędu zawierającej wewnętrzne instrukcjei  zarządzenia  w  tym  dokumenty  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 16. realizacja  zakupu  oprogramowania komputerowego  na  podstawie  wniosków  wydziałów, udział w uzgodnieniu ich wymaganych funkcjonalności i parametrów,
 17. realizacja obsługi sprzętowej i osobowej w zakresie transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępnianie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta nagrań z obrad sesji Rady,
 18. Naczelnik Wydziału Informatyki realizuje zadania Głównego Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 19. prowadzenie  ewidencji  oraz  nadawanie  i  cofanie  na  wniosek  naczelników  wydziałów uprawnień dostępowych do systemów informatycznych,
 20. opracowanie  i  nadzór  na  przestrzeganiem  i  stosowaniem  w  działalności  wydziałów opracowanych  i  przyjętych  zasad  określonych  w  Polityce  Bezpieczeństwa  Informacji, Systemie  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  i  Instrukcji  Zarządzania  Systemami Informatycznymi.

 

 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „IN”.
 

 

Udostępniający: Prezydent Masta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński - Naczelnik Wydziału Informatyki

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2010-06-17