Zaświadczenia w sprawach podatków i opłat lokalnych

Zaświadczenia w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Efekt załatwienia sprawy:
- wydanie zaświadczenia z akt podatkowych,
- w przypadku odmowy – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Kogo dotyczy
Osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które ubiegają się o wydanie zaświadczenia.

Czas realizacji
7 dni od daty wpływu wniosku

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
  - dowód osobisty, NIP, PESEL,
  - dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik
  - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłaty Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:
- 21,00 zł – za zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W, ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-HZU)
- 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
- 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (oryginału lub jego odpisu, wypisu lub kopii) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstanie obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należy dołączyć nie później niż wciągu 3 dni od chwili powstanie obowiązku.

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Tryb odwoławczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu podatkowego – w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r., poz. 1984)

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628008

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12