Program pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi

Zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje:
1) na okres 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia,
2) na okres 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia.

Kogo dotyczy
przedsiębiorców którzy oddali do użytkowania inwestycję początkową i utworzyli nowe miejsca pracy

Czas realizacji
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty
  • Zgłoszenie przystąpienia do programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)
  • UCHWAŁA NR XXV/320/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk
  • UCHWAŁA NR XXXIII/410/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na trenie Miasta Suwałk

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12