Opłata targowa

Opłatę targową reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 oraz z art. 19 powoływanej ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę targową, której zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek określa w drodze uchwały.

Kogo dotyczy
Opłatę targowa obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanych w budynkach lub w ich częściach.

Czas realizacji
Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
  • Brak
Opłaty -

Dodatkowe informacje
Opłata pobierana jest przez inkasenta bezpośrednio na targowisku.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty wydany przez inkasenta.

Dzienne stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży zwierząt - od wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie - 15,00 zł,
b) bydło, jałowizna, źrebięta - 10,00 zł,
c) trzoda powyżej 50 kg, cielęta - 10,00 zł,
d) trzoda do 50 kg, owce, kozy - 5,00 zł,
e) prosięta - 4,00 zł,
f) inne zwierzęta - 2,00 zł;
2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
a) artykułów spożywczych (jaja, mleko i inne) z własnej produkcji - 4,00 zł,
b) artykułów spożywczych nie z własnej produkcji - 6,00 zł,
c) artykułów przemysłowych - 6,00 zł,
d) wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych - 10,00 zł;
3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:
a) z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 12,00 zł,
b) z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł,
c) z samochodu osobowego, przyczepki, z przyczepy kempingowej - 12,00 zł,
d) z samochodu osobowego z przyczepką - 15,00 zł,
e) z samochodu o ładowności do 1 tony włącznie - 20,00 zł,
f) z samochodu o ładowności powyżej 1 tony do 5 ton włącznie - 25,00 zł,
g) z samochodu o ładowności powyżej 5 ton - 35,00 zł,
h) z platformy, przyczepy, innych pojazdów - 25,00 zł,
i) sprzeda żmięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności
- do 1 tony włącznie - 30,00 zł,
- powyżej 1 tony - 40,00 zł;
4) przy  sprzedaży   wszelkiego   rodzaju  artykułów   spod   namiotów  (opłata   za   jeden   namiot, w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się):
a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 12,00 zł,
b) w  przypadku,  gdy  zajmowana  powierzchnia  przekracza  6 m2  -  za każdy  dodatkowo zaczęty1 m2 zajmowanej powierzchni - 3,00 zł,
5) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia ( ze stołu, stojaka, placu):
a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 8,00 zł,
b) w  przypadku  gdy  zajmowana  powierzchnia  przekracza  6 m2  -  za każdy  dodatkowo zajęty 1 m2 zajmowanej powierzchni - 2,00 zł,
6) przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych:
a) samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy - 15,00 zł,
b) motocykla, pojazdu typu quad - 10,00 zł,
c) samochodu dostawczego (typu bus) - 15,00 zł,
d) samochodu ciężarowego, autobusu - 22,00 zł,
e) pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki) - 30,00 zł,
f) innego pojazdu (np. skuter, motorower, motorynka) - 5,00 zł,
7) w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1-6 - 30,00 zł.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70)
  • UCHWAŁA NR XIII/194/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa


Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628008

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12