Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez uprawniony organ

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) dokonuje na wniosek właściciela pojazdu organ w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy
Właściciela pojazdu

Czas realizacji
Organ zwraca zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi ustanie przyczyn jego zatrzymania.
Wymagane dokumenty
  • Do wniosku o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego należy dołączyć:
  • pokwitowanie wystawione przez organ (np. policję), który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) - w przypadku gdy zatrzymanie dokumentu nie było elektroniczne.
  • dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania (np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu).
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu).
  • aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych.
  • w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową .
Opłaty brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP


 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12