Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni organ rejestrujący o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela zawiadomienia z wymaganymi dokumentami organ dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.

Wymagane dokumenty
  • Do zawiadomienia o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem należy dołączyć:
  • Dowód rejestracyjny
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
  • Fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach


Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12